• 35.jpg
 • 55_1.jpg
 • 65.jpg
 • 75.jpg
 • 335.jpg
 • 2225.jpg
 • 45.jpg
 • 445.jpg
 • 555.jpg
 • 25.jpg
 • 665.jpg

Bo i bostadsrätt i Grimstaby

Grattis till din bostadsrätt i Grimstaby!

Som nyinflyttad har du säkert många frågor kring var saker finns och hur föreningen sköts. Läs viktiga dokument noga, såsom årsredovisning och stadgar.

Eller så står du inför att köpa bostadsrätt: För att kunna köpa en bostadsrätt måste styrelsen godkänna dig som medlem i bostadsrättsföreningen. Om styrelsen bedömer att en person inte kan sköta sina ekonomiska åtaganden gentemot föreningen kan den vägra medlemskap.

>> Ladda ner dokument

Bostadsrätt är en boendeform där du själv är med och äger huset du bor i. Bostadsrätten innebär också ansvar och skyldigheter att tillsammans med bostadsrättsföreningens övriga medlemmar ta väl hand om såväl den egna bostaden som de utrymmen, inne och ute, som föreningen disponerar gemensamt.

Ansvarsfördelningen mellan dig och bostadsrättsföreningen finns reglerad i bostadsrättsföreningens stadgar. Förenklat innebär det att du ansvarar för din lägenhet medan bostadsrättsföreningen ansvarar för fastigheten (fasad, tvättstuga, förråd, trapphus, gård, skötsel och underhåll).

Bostadsrättslagen reglerar dels frågor som rör nyttjanderätten mellan medlemmarna och bostadsrättsföreningen, dels föreningsrättsliga frågor. Bostadsrättsföreningens stadgar ger ramarna i frågor som bland annat rör skötsel, medlemmarnas inflytande och styrelsens befogenheter. Att bli medlem i en bostadsrättsförening innebär också att du accepterar föreningens stadgar och ser till att följa dem.

Föreningsstämma hålls en gång per år och är bostadsrättsföreningens högsta beslutande organ. Stämman väljer styrelse, revisorer samt valberedning.

Felanmälan

Felanmälan på vardagar görs till föreningens förvaltningsbolag, och akuta ärenden på övrig tid. >> Läs mer

Soprum & Återvinningsrum

Vi har följande soprum i Grimstaby:

 • 3 st soprum som ligger längst parkeringen på Vintervägen
 • 1 st soprum vid Höstvägen 6 där du även kan lägga elskrot
 • 1 st soprum på Sommarvägen

>> Läs mer om hur du använder soprummen

Tvättstugor

Tvättstuga finns i anslutning till varje gård, där bokningen sker på en bokningstavla som sitter på väggen intill dörren till tvättstugan.
Vi har även en grovtvättstuga på Gård 5 som du kan boka genom att skriva upp dig i almanackan som hänger utan för dörren.

Bostadsrättsförsäkring

BRF Grimstaby har tecknat en tilläggsförsäkring för bostadsrätt med försäkringsbolaget Trygg-Hansa som gäller alla boende i föreningen. Denna tilläggsförsäkring innebär att du som boende inte behöver teckna detta tillägg i din hemförsäkring, utan enbart ditt lösöre. Vid behov av denna försäkring skall du uppge försäkringsnummer 25-1212519, självrisken är det enda som du själv måste stå för. Skadeanmälan görs till tel 0771-111 500 alternativt webbplats: www.trygghansa.se/foretag

För din hjälp att jämföra hemförsäkringar kan du läsa och jämföra på www.Konsumentservice.se 
Denna sida är obunden och är till för dig som vill jämföra villkor i försäkringar.

Kabel-TV och internetanslutning

Föreningen är ansluten till ComHem kabelnät. Föreningen står för kostnaden av basutbudet. Varje lägenhetsinnehavare kan teckna ett internetavtal med ComHem.

Årsmöte och andra sammankomster

Årsmötet hålls i maj varje år. Var med då, eftersom det finns möjlighet att framföra åsikter. Föreningen brukar även anordna städdagar varje år.

Årsmötet hålls en gång per verksamhetsår. Ett årsmöte brukar innehålla val av styrelse och godkännande av budget och verksamhetsplan. Budget och bokslut gäller från första januari till och med sista december under ett räkenskapsår. Bokslut och årsredovisning kommer med kallelse till årsmötet. Enligt stadgarna ska årsmötet utlysas en viss tid i förväg.

Årsredovisningen kommer med kallelse till årsmötet. Alla bostadsrättsföreningar måste varje år göra en årsredovisning, vilken består av följande delar:

 • Balansräkningen är en ögonblick av föreningens tillgångar, skulder och egna kapital på balansdagen (räkenskapsårets sista dag)
 • Resultaträkningen är en sammanställning av intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Den visar hur årets resultat har räknats fram
 • Förvaltningsberättelse och tilläggsupplysningar, till exempel viktiga händelser i föreningen, stora förändringar i medlemsantalet, förslag till dispositioner