• 335.jpg
 • 25.jpg
 • 35.jpg
 • 75.jpg
 • 555.jpg
 • 2225.jpg
 • 55_1.jpg
 • 445.jpg
 • 665.jpg
 • 45.jpg
 • 65.jpg

Gör felanmälan

alt

All felanmälan görs till Sweax AB vardagar mellan kl 7–16 på något av följande:

 • Telefon 08-588 399 90
 • Felanmälan på hemsida www.sweax.se (I nederkanten finns en flik vid namn Felanmälan)

Viktigt! Ring inte jouren i onödan, det innebär kostnader såväl för föreningen som dig som boende.
Sweax ansvarar för alla gemensamma utrymmen och maskiner, exempelvis i tvättstugorna, belysning och justering av lås.
Lövhagen ansvarar för underhåll av parkförvaltning.

Viktigt att veta om felanmälan

För att undvika onödiga jourkostnader på tusentals kronor så vill styrelsen uppmärksamma alla boende om vad som gäller vid felanmälan.

Ring enbart jouren vid akuta problem (08 585 611 57) som rör vatten, avlopp eller el, exempelvis:

 • Stopp i avlopp som orsakar översvämning
 • Vatten som läcker eller sprutar som kan skada fastigheten
 • El, om all el i fastigheten slutar fungera, det vill säga ute i huvudskåpet (gäller det byte av huvudsäkring så får du själv stå för jourkostnaden)

Övriga fel ska anmälas till den vanliga felanmälan som är tillgänglig på vardagarna.

Arbete under jourtid ska enbart tillkallas så att fastigheten inte får ytterligare skador. Reparationsåtgärder ska förläggas till ordinarie arbetstid i möjligaste mån för att hanteras ekonomiskt effektivt.

Om du anmäler ej akuta fel för fastigheterna på jourtid, kommer du som boende att bli debiterad för jourkostnaden.