• 2225.jpg
  • 555.jpg
  • 65.jpg
  • 75.jpg
  • 25.jpg
  • 335.jpg
  • 45.jpg
  • 665.jpg
  • 445.jpg
  • 55_1.jpg
  • 35.jpg

Nedladdningsbara dokument

Årsredovisningar 

År:2019 | 2018 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 20132012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Stämmoprotokoll

Ordinarie årsstämma:2020 | 2019 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 20142013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Extrastämma:2020 | 2018 | 2015 | 20142012 | 2011 | 2008 samt Köpstämma 2008

Ekonomisk plan: 2010 | 2008

Stadgar

BRF Grimstabys stadgar beskriver reglerna för föreningens verksamhet enligt lagstiftningen för bostadsrättsföreningar. Här regleras både dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare. Brott mot stadgarna kan betyda att medlemskapet förverkas.

>> Ladda ner dokumentet som pdf

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogrammet är tänkt att ge förståelse av Grimstabys "filosofi" så att alla kan hjälpa till att långsiktigt bevara området. Att miljön varit uppskattad märks på att många bott länge, till och med sedan husen var nya. Nya boende behöver förstå områdets kulturhistoriska värde och få veta vilka varsamhetskrav som gäller.

>> Ladda ner dokumentet som pdf

Ansvarfördelning medlem/förening

Vi hänvisar till stadgarna för att se vilket ansvar som hamnar på medlem respektive föreningen.

Ritningar

Uteplats

Övrigt

Policy för föreningens arbete inom GDPR
Gästlägenhet Regler
Gästlägenhet Checklista
Röda Villan - att hyra
Röda Villan - inventarier
Röda Villan - trivselregler