• 665.jpg
  • 55_1.jpg
  • 555.jpg
  • 65.jpg
  • 2225.jpg
  • 75.jpg
  • 445.jpg
  • 45.jpg
  • 35.jpg
  • 25.jpg
  • 335.jpg

Nedladdningsbara dokument

Här kan du ladda ner följande dokument:

Policy för föreningens arbete inom GDPR

Informationsmöten

Minnesantecknigar från informationsmötet 130321

Årsredovisningar 

År: 2017 2016 | 2015 | 2014 | 20132012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Stämmoprotokoll

Ordinarie årsstämma: 2018 2017  2016 | 2015 | 20142013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

Extrastämma: 2018  2015 | 20142012 | 2011 | 2008 samt Köpstämma 2008

Ekonomisk plan: 2010 | 2008

Stadgar

BRF Grimstabys stadgar beskriver reglerna för föreningens verksamhet enligt lagstiftningen för bostadsrättsföreningar. Här regleras både dina rättigheter och skyldigheter som bostadsrättsinnehavare. Brott mot stadgarna kan betyda att medlemskapet förverkas.

>> Ladda ner dokumentet som pdf

Gestaltningsprogram

Gestaltningsprogrammet är tänkt att ge förståelse av Grimstabys "filosofi" så att alla kan hjälpa till att långsiktigt bevara området. Att miljön varit uppskattad märks på att många bott länge, till och med sedan husen var nya. Nya boende behöver förstå områdets kulturhistoriska värde och få veta vilka varsamhetskrav som gäller.

>> Ladda ner dokumentet som pdf

Ansvarfördelning medlem/förening

Vi hänvisar till stadgarna för att se vilket ansvar som hamnar på medlem respektive föreningen.

Ritningar

Uteplats

Bybladet & Informationsutskick

2018: Mars 18  Juni 18
2017: Mars 17 | Juni 17 September 17 | Dec 17 
2016: Mars 16 | Juni 16 | September 16 | Dec 16
2015: Mars 15 | Juni 15 | September 15 | Dec 15
2014 Mars 14 | April 14 | Juni 14 | Dec 14
Tidigare Höst 2013 1-2013 | 3-20122-20121-2012 | 1-2011 | 2-2010 | 1-2010 | 2-2009 | 1-2009 2012-11-19 | 2012-06-01 | 2011-04-20 | 2010-11-01