• 2225.jpg
  • 555.jpg
  • 445.jpg
  • 35.jpg
  • 75.jpg
  • 25.jpg
  • 55_1.jpg
  • 65.jpg
  • 665.jpg
  • 45.jpg
  • 335.jpg

Nyheter

Här kommer de senaste nyheterna, avgränsas med linje.

Byblad Mars 2018

Årstämma 
Den 30 maj kl 19.00 äger årets stämma rum i Breddenskolans matsal. Välkomna!

Grillning på balkong
Så här i det underbara vädret vill vi passa på att påminna alla om att grillning på balkong endast är tillåtet
med elgrill. All annan form av grillning utgör en stor brandfara och skulle drabba många boende då våra
hus sitter ihop. Njut av finvädret och grilla säkert!

Städdagen
Lördag den 5 maj hade vi gemensam städdag i föreningen, och med det vackra vädret kom många deltagare.
En väldigt trevlig dag där vi både kan träffa våra grannar och ha en pratstund samtidigt som vi kan arbeta för 
att städa upp och gör området redo för sommaren. Vi kommer att köpa in mer målarafärger och olja för den som
önskar utföra lite arbeten på eget initiativ under sommaren. Till nästa städdag ska även en del redskap köpas
in som går att låna. Dessvärre hade Svensk fastighetsförmedling som stod för hamburgarna räknat med färre 
deltagare och därmed för lite hamburgare. Detto kommer givetvis att korrigeras till nästa gång. 

Störningsjour
Från och med den 1 juni kommer vi inte längre ha en störningsjour genom Sweax då vi byter fastighetförvaltare.
Mer info om detta kommer inom kort med nya kontaktuppgifter till den nya förvaltaren.

Staketrenovering
Angående de pågående staketrenoveringarna finns många frågor. Staketen ägs likt husens fasader av föreningen
och får ej påverkas av den boende. Allt eftersom att de nya staketen kommer upp kommer det bli helt förbjudet
att fästa egna anordningar på dessa. Och även om kommunen har vissa byggregler gäller inte det automatiskt i 
vår förening. Är du osäker angående spalje/insynsskydd/plank läs Här!

Nytt vaktbolag
Som några kanske märkt har vi sedan den 1 januari ett nytt vaktbolag som patrullerar området. 
De heter Servisec AB och de nås på 072 363  94 24, som ni kan se på deras informationsskyltar de satt upp
runt om i Grimstaby.








Här är de äldre nyheterna.
Bybladet December 2017

Årsredovisning 2016
Årstämma protokoll 20170518


Avgiftshöjning från 1 januari 2018
Efter årskiftet kommer avgifterna på våra bostadsrätter att höjas med 2% för att följa indexhöjningarna. 

Våra parkeringsavgifter kommer att öka med 75 kr/månad för de ordinarie parkeringarna och parkeringar med
el-stolpe kommer att öka med 30 kr/månad. Carportar och garage har fortsatt oförändrade avgifter.

Överlåtelsetillsyn
Från och med våren 2017 kommer föreningen att genomföra en överlåtelsetillsyn främst vid bostadsförsäljningar
för att säkerställa boendets skick men även om vi skulle se ett behov att se över bostaden i andra fall.
Att inga felaktiga installationer eller icke hantverksmannamässiga arbeten 
utförts. Om det i detta skede uppmärksammas problem kommer styrelsen att inkräva eventuellt saknade
arbetsintyg eller upprätta tilläggskontrakt för köparen att vara medveten om.

Huvudsäkringar
Vi vill klargöra för alla boende att om du upplever upprepade problem med att er huvudsäkring går sönder 
och behöver bytas åligger det på ert ansvar att säkra upp, något som alla boende erbjöds för en kort tid sedan. 
Ta hjälp av en elektriker som kan tala om för dig vad det är som drar mer ström hemma hos dig än vad 
säkringarna orkar med. 
Byten av huvudsäkringar bekostas av den boende själv! 
Tips! Det är billigare att säkra upp och betala en högre månadskostnad än att betala kostnaden för byte av en huvudsäkring.