• 45.jpg
  • 445.jpg
  • 2225.jpg
  • 665.jpg
  • 75.jpg
  • 555.jpg
  • 65.jpg
  • 335.jpg
  • 55_1.jpg
  • 25.jpg
  • 35.jpg

Nyheter

Nytt betalsätt för gästparkeringarna
Servisec har tecknat avtal med SMSPark för att hantera betalning av gästparkeringen i vårt område.
Med SMSPark kan du betala via ditt betalkort direkt via deras app eller betala via faktura genom att skicka sms. 

Nya skyltar har satts upp med instruktion för hur du betalar parkeringen. 
Äldre men aktuell information

Soprummet på Sommarvägen
Vi i styrelsen vill uppmärksamma er om att soprummet på Sommarvägen endast är avsett för hushållssopor. 

Behöver du slänga kartong, glas eller plåt? 
Då finns det kärl för detta i våra övriga soprum som du hittar längs Vintervägens parkering. 

Har du mindre elavfall som du vill slänga?
Vid soprummet vid Höstvägen (bredvid bollplanen vid skolan) fjnns ett utsett rum där du kan lämna mindre 
elavfall. Med elavfall menas exempelvis TV, elvisp, rakaparat osv.. 

Om du har annat avfall så ska detta köras till återvinningsstationen. 
https://www.sorab.se/hushall/atervinningscentraler/smedby-avc-upplands-vasby/


Tack för att du respekterar dessa regler och är med och bidrar till att du och dina grannar slipper betala 
extra avgifter för särskild avtalshantering!

Huvudsäkringar
Vi vill klargöra för alla boende att om du upplever upprepade problem med att er huvudsäkring går sönder 
och behöver bytas åligger det på ert ansvar att säkra upp, något som alla boende erbjöds för en kort tid sedan. 
Ta hjälp av en elektriker som kan tala om för dig vad det är som drar mer ström hemma hos dig än vad 
säkringarna orkar med. 
Byten av huvudsäkringar bekostas av den boende själv! 
Tips! Det är billigare att säkra upp och betala en högre månadskostnad än att betala kostnaden för byte av en huvudsäkring.

Senaste nytt