• 75.jpg
  • 25.jpg
  • 335.jpg
  • 55_1.jpg
  • 65.jpg
  • 2225.jpg
  • 35.jpg
  • 555.jpg
  • 445.jpg
  • 665.jpg
  • 45.jpg

Asfaltsarbeten

Från och med måndag den 17 augusti kommer Fastia AB att utföra asfaltsarbeten vid gård 5 & 9 samt på gångvägen vid Sommarvägen 27-29 och hela vägen mot tunneln mot Breddenskolan dvs även förbi Gård 1&3
Arbetet kommer att pågå i cirka 2 veckor