• 2225.jpg
 • 445.jpg
 • 75.jpg
 • 335.jpg
 • 55_1.jpg
 • 25.jpg
 • 555.jpg
 • 35.jpg
 • 65.jpg
 • 45.jpg
 • 665.jpg

Använda soprummen

Föreningen har 5 stycken soprum i området. Låt oss alla hjälpas åt att hålla ordning i soprummen och endast lämna avfall som omfattas av nedanstående punkter. Överlasta inte behållarna. Slarv och nonchalans gällande sopsortering kostar föreningen mycket pengar, vilket i slutändan betalas av oss boende.

I soprummen kan du kasta följande avfall:

 • Hushållsavfall. Matrester och plastförpackningar, mejeriförpackningar och dylikt.
 • Papper och tidningar. Dagstidningar och veckotidningar, facktidskrifter, reklamtryck och kataloger etc.
 • Pappersförpackningar. Rengjorda och torra förpackningar (mjölk, ägg mm). Wellpapp, toa och hushållsrullar. Omslagspapper.
 • Färgat glas. Rengjorda och torra flaskor och burkar. Avlägsna kapsyler och lock.
 • Ofärgat glas. Rengjorda och torra flaskor och burkar. Avlägsna kapsyler och lock.
 • Förpackningar av hårdplast. Endast förpackningar, rena och torra.
 • Förpackningar av metall. Rengjorda och torra förpackningar av plåt och aluminium. Lock på tuber kan sitta kvar.
 • Småbatterier. Ej bilbatterier.
 • Elskrot, Datorer, elkablar, elektriska maskiner kan lämnas på Höstvägen 6 bredvid fotbollsplan.

Grovsopor

Det finns inget grovsoprum i området. En gång om året, i samband med städdagen, beställs en container där det finns möjlighet att slänga grovsopor. Under övriga året hänvisas du till Sörabs återvinningscentral i Smedby.

>> Se Sörabs öppettider

För annat miljöfarligt avfall hänvisas du till Sörabs återvinningscentral i Smedby.