Här kommer så småningom svar på de vanligaste frågorna.