Frågor & Svar

Här finner du svar på vanliga frågor som styrelsen får av boende. Om du inte hittar svar på din fråga, e-posta styrelsen; info@grimstaby.se

Akuta situationer

Vart vänder jag mig när något går sönder, till exempel varmvattenberedare?

Gör en felanmälan till vår fastighetsförvaltare. Beroende på vad som gått sönder, blir det sedan fråga om det är du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst som ska betala kostnaden. OBS OBS OBS, tänk på att om du ringer utanför ordinarie arbetstid, dvs att du ringer jouren, kan du som boende få betala utryckningen, minst 3500 kr

Vart vänder jag mig vid vattenskada?

Gör en felanmälan till vår fastighetsförvaltare som undersöker och om nödvändigt åtgärdar skadan. Sedan blir det fråga om skadan ska belasta föreningens eller din försäkring.

Om vattenskadan beror på diskmaskinen: Kontakta ditt försäkringsbolag. Se till att ha fuktskydd under diskmaskinen, en speciell plastmatta som skydd vid läckage.

Kan jag komma i kontakt med områdets ronderande väktare?

Servisec som ansvarar för bevakningen i området ronderar flera gånger per kväll/natt, varje dag året runt. Rondering sker på olika tider varje dag. Vill du komma i kontakt med väktaren så ska du kontakta arbetsledningen genom att ringa 08-522 224 07. 

Renovera & Bygga om

Får jag byta staketet runt min tomt, och får jag i så fall ekonomisk ersättning för detta?

Nej, alla staket i området ägs av föreningen och du får därfär inte göra någon egen åverkan på staketen. Alla staket kommer att rivas i samband med att föreningen byter ut dessa enligt riktlinjerna i gestaltningsprogrammet. När det gäller spalje/insynskydd/plank läs Här

Nej, du får ingen ekonomisk ersättning för att du sätter upp ett provisoriskt staket.

Förra BR-innehavaren valde 16 Ampere i fassäkringen, kan jag säkra upp till 20 Ampere?

Ja, du kan säkra upp fassäkringen till 20 Ampere på egen bekostnad. Konsultera elektriker om det på längre sikt kan löna sig mer att fördela om faser istället.

Jag ska byta köksfläkt, vilken typ ska jag välja?

Vill man installera en köksfläkt med motor ska man välja en alliancefläkt som kan byggas ihop med befintlig ventilation. Då anlitar man en ventilationstekniker som kan bygga till fästplatta och dra el från proppskåpet och sedan installera alliancefläkten så den kopplas ihop med tidigare befintlig ventilation.

Jag ska dra om elen i lägenheten eller har köpt en ny spis. Får jag låna nyckel till elskåpet?

Om du anlitar behörig elektriker så kan denne få tillgång till nyckel till elskåpet. Kontakta i första hand Sweax alternativt infomailen för att komma i kontakt med de styrelsemedlemmar som innehar elskåpsnycklar.

Får jag ta bort eller flytta innerväggar?

Både ja och nej. Om det gäller en bärande vägg så räknas det som en väsentlig förändring (som måste förstärkas på ett korrekt sätt), och du måste i så fall ansöka om tillstånd hos styrelsen för detta.

>> Läs mer om att renovera och bygga om

Får jag inreda vinden?

Ja, men bara för vissa lägenheter och under förutsättning att du ansöker om tillstånd hos styrelsen. >> Läs mer

Sälja & Köpa lägenhet

Vilket är mitt lägenhetsnummer?

Vänd dig till föreningens ekonomiförvaltare med frågor om lägenhetsnummer.

Vart vänder jag mig om pantsättning av lägenhet?

Vänd dig till föreningens ekonomiförvaltare om du ska köpa lägenhet och pantsätta den. Mäklare kan också kontakta föreningens ekonomiförvaltare för frågor som rör pantsättning.

Övrigt

Kan jag hyra lokal för barnkalas och fest?

Ja, du kan låna hobbylokalen på din gård. Hör med dina grannar, någon har säkert en nyckel att låna ut. Ett krav för att få låna lokalen är att du städar och återställer den efter användning. 

Du kan även hyra Röda villan som är utrustad med porslin och rymmer sällskap på upp till 30 personer. Du som hyr lokalen måste vara över 18 år och har därmed fullt ansvar för det som händer i lokalen under den tid du hyr den. Det kostar 350 kr per dag att hyra lokalen. 

Vill du boka Röda Villan?
Skicka ett e-post till info@grimstaby.se och uppge följande: 

  • Ditt namn
  • Din adress
  • Telefonnummer 
  • Datum du vill hyra lokalen

Du kommer att få en bekräftelse på att lokalen är bokad och information om hur du betalar avgiften för din bokning. 

Får jag hyra ett extra förråd som står tomt?

Nej. I en bostadsrättsförening gäller ”likhetsprincipen”, alltså att alla medlemmar ska behandlas lika och ingen får gynnas mer än någon annan. Erbjudandet om att hyra en lokal måste i så fall bli offentligt så att alla boende får samma möjlighet att anmäla sitt intresse. Lägenheterna i markplan har förråd utanför, och lägenheterna på ovanför har vindsförråd.

Vad gör jag om en nyckel till bom och soprum samt tvättstuga kommer bort?

Till varje lägenhet finns ett antal nycklar som förmedlas vid försäljning av respektive lägenhet. Styrelsen har inga reservnycklar till din lägenhet. Vid behov av fler nycklar, gör egna kopior som du bekostar själv. Behöver du ny tagg till tvättstuga/soprum, maila info@grimstaby för beställning.

Får jag parkera i området?

Nej, parkeringsförbud gäller inne i hela Grimstaby, endast i- och urlastning i 10 minuter. >> Läs mer
Ser du en felparkerad bil, kontakta arbetsledningen på Servisec genom att ringa 08-522 224 07. 

Behöver jag teckna en tilläggsförsäkring för min bostadsrätt?

Nej. >> Läs mer om föreningens fullvärdesförsäkring

Hur ska jag göra ifall exempelvis grannens buskar hänger över eller ogräs växer in på min tomt?

Prata med din granne i första hand och hänvisa till ordningsreglerna. För boende gäller att vårda både lägenhet och tillhörande tomt. Hjälper inte detta, kontakta styrelsen.

>> Läs ordningsreglerna

Vad gäller om beskärning och fällning av träd?

Om trädet står på din tomt, får du beskära och fälla det på egen bekostnad. I gestaltningsprogrammet är vissa träd i området särskilt utmärkta på en angiven plats, så dessa ska i så fall ersättas om de måste fällas. Kontakta Styrelsen innan detta görs. Om det träd som du vill ta bort står på föreningens allmänna ytor, då kan du tyvärr inte få ta ner det.

>> Läs gestaltningsprogrammet