Felanmälan

Viktigt att veta om felanmälan

För att undvika onödiga jourkostnader på tusentals kronor så vill styrelsen uppmärksamma alla boende om vad som gäller vid felanmälan.

Ring enbart jouren vid akuta problem (08 657 77 00) som rör vatten, avlopp eller el, exempelvis:

  • Stopp i avlopp som orsakar översvämning
  • Vatten som läcker eller sprutar som kan skada fastigheten
  • El, om all el i fastigheten slutar fungera, det vill säga ute i huvudskåpet (gäller det byte av huvudsäkring så får du själv stå för jourkostnaden)


Övriga fel ska anmälas till den vanliga felanmälan som är tillgänglig på vardagarna.

Arbete under jourtid ska enbart tillkallas så att fastigheten inte får ytterligare skador.

Reparationsåtgärder ska förläggas till ordinarie arbetstid i möjligaste mån för att hanteras så ekonomiskt effektivt som möjligt.

Om du anmäler ej akuta fel för fastigheterna på jourtid, kommer du som boende att bli debiterad för jourkostnaden.


Kontaktuppgifter

fastighets-förvaltning järva förvaltning

Mån-Fre 07:00-16:00

Tel: 08-425 034 17 E-post: fel@jarvaforvaltning.se

jour fastighets-förvaltning securitas


Tel: 08-657 77 00