Ordningsreglerna gäller alla boende, både bostadsrättsinnehavare och hyresgäster.

Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också såväl föreningens egna hyresgäster som andrahandshyresgäster.

Om dessa ordningsregler följs bidrar vi till en bra grannsämja och att vårt område ser snyggt och attraktivt ut. För att detta ska uppnås krävs din medverkan! Föreningen slipper onödiga kostnader och välskötta hus ger dessutom ett högre värde. Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

För allas trevnad och för att åstadkomma ett trivsamt och vackert boende i Grimstaby, förutsätts att medlemmar och hyresgäster iakttar följande ordningsregler:

 • Parkeringsförbud inom hela området. Du får bara köra in bilen i området för i- och urlastning i 10 minuter.
 • Ha pooler på egna tomten. I de fall boende inte har tillstånd från styrelsen att anlägga spabad på tomten gäller följande regler: Poolen får enbart rymma 300 liter. Måttet avser det som anges på förpackningen som max mått liter som ryms i poolen. Det ska inte vara möjligt att kunna fylla poolen med mer än 300 liter. Poolen placeras minst 2,5 meter från husgrunden på gräsmatta så att vattnet rinner ned i gräs/ jord. Poolen får inte placeras på trallen. Bostadsrättsinnehavaren är juridiskt ansvarig för eventuellt tillbud
  Har du en pool som inte uppfyller ovanstående vänligen montera ner den inom 2 dagar, då styrelsen annars anser sig tvungna att vidta nödvändiga åtgärder.
 • Använda studsmattor. Du som har studsmatta på din tomt är själv juridiskt ansvarig för den, oavsett du är hemma eller inte ifall en olycka sker i samband med användandet med denna.
 • Ta hänsyn till grannar. Undvik att störa grannarna, särskilt mellan kl. 22.00- 07.00 söndag till torsdag och mellan kl. 23.00 – 09.00 fredag och lördag. Informera dina grannar om du ska ha fest. Bygg- och hantverksarbete är inte tillåtet efter kl. 21.00.
 • Vårda lägenhet och tillhörande tomt. Som boende är du ansvarig för att vårda lägenheten invändigt samt för skötsel av egen tomt. Klipp gräset, beskär buskar och rensa ogräs. Om skada eller något annat fel uppstår, gör omedelbart felanmälan till föreningens fastighetsförvaltare.
 • Staket. Staketen runt varje boendes tomt ägs av föreningen och får inte ändras utan tillåtelse. Man får exempelvis inte måla sitt staket. Är du osäker kontakta info@grimstaby.se alternativt se kommunens bygglovsregler
 • Balkonger. Använd inte balkongerna som extra förråd då det ska vara fri framkomlighet vid eventuell brand.
 • Koppla husdjur. Husdjur måste vara kopplade i bostadsområdet och ska hållas under uppsikt så att de inte för oljud, förorenar eller gör ofog. Rastning är absolut förbjudet i området, ersättningskrav kan utkrävas. 
  • Du som har katt är ansvarig för att den inte förorenar i barnens sandlådor eller i och runt övriga trädgårdsytor. Har du inte möjlighet att övervaka din katt, ska den heller inte få vistas ute i området. Katter ska också förses med halsband där namn, telefonnummer eller adress framgår. Finner du en katt utan detta, KAN den tas omhand som lösspringande katt utan ägare.
  • Lämna inte din hund ensam hemma så länge att den blir orolig och börjar skälla och störa grannarna.
 • Respektera regler för soprum och källsortering. Respektera källsortering av avfall och markerade kärl för olika avfallsprodukter som finns placerade i soprummen. Enligt lag ska el- och elektronikavfall samlas in särskilt och får därför inte lämnas i restavfall. Allt som det inte finns markerade kärl för ansvarar du själv för att transportera bort. Slarv och nonchalans gällande sopsortering kostar föreningen mycket pengar. Detta betalas i slutändan av oss boende. Kom även ihåg att sopor aldrig får lämnas utanför lägenhetsdörren eller utanför soprummen eftersom det drar till sig fåglar och råttor.
 • Var sparsam med vatten. Lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Det är förbjudet att tvätta bilar inom föreningens område. Det stör kringboende och förstör naturen, då tvättvattnet rinner ut i dagbrunnar.
 • Rökförbud gäller i allmänna utrymmen. Släng inte heller fimpar på marken. Iaktta aktsamhet om du röker ute. Dina grannar kanske inte uppskattar att röken kommer in till deras lägenhet.
 • Håll ordning i tvättstugorna. Respektera och följ de regler som gäller vid användande av tvättstuga: Du ska alltid sopa och torka golv, göra rent torktumlare och i torkskåp. Håll rent och snyggt, så blir det inga problem.
 • Se till att allmänna utrymmen som tvättstugor, soprum och lokaler hålls låsta samt att lampor släcks efter användning av lokal.
 • Iaktta aktsamhet vid grillning. Du som grillar på balkong får endast använda dig av elgrill! Tänk även på dina grannar när du grillar, oset smyger sig in i andras lägenheter. Använd gärna grillgaffel eller dylikt som tändmedel istället för tändvätska.
 • Bollspel förbjudet inom området, med reservation för bollplanerna vid Bredden- respektive Grimstaskolan. Använd dem gärna!

En bostadsrättsförening är ofta ett tvärsnitt av samhället. Vi är alla olika men ska ändå samsas om villkoren för vårt boende. Det är viktigt att vi accepterar människors egenheter. Även det udda och excentriska måste få plats i vår förening, det kan både glädja och berika vår vardag. Men om det avvikande någon gång skulle bli en belastning för andra boende i föreningen kan styrelsen vara tvingad att gripa in. Skulle du uppleva något som störande eller besvärande, så tala alltid först med grannen ifråga, innan du för ärendet till styrelsen. I nästan alla fall går det att lösa om du berättar att du blir störd.

Fester kan bli ett problem om de förekommer ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Men det måste vara tillåtet att ha fest någon gång emellanåt. Och hur störande det än kan vara med småbarn som har kolik eller liknande, så är det aldrig ett skäl till uppsägning. Vet du om att du kommer att föra oväsen, om du exempelvis ska renovera, ha fest eller liknande, så sätt upp en lapp så att dina grannar vet om det. Då har de flesta en större toleransnivå och förståelse för det som sker.
De fall som kan vara uppsägningsgrundande är exempelvis om en boende konsekvent grälar med sina grannar, spelar mycket hög musik, inte ser efter sina husdjur eller samlar på sig skräp i lägenheten. Styrelsen tar då itu med problemet. Blir situationen inte bättre kan det bli fråga om uppsägning.

Om stadgar och ordningsregler inte följs kan styrelsen, i allvarligare fall, ifrågasätta ditt medlemskap och besluta om ev. tvångsförsäljning av bostadsrätten. Förseelser av liten betydelse, för föreningen och övriga medlemmar, kan inte leda till uppsägning. Styrelsen agerar mot den medlem som brutit mot reglerna genom att först muntligen en gång uppmana medlemmen att följa reglerna, därefter skriftligen vid två tillfällen. Först därefter, och om medlemmen trots flera uppmaningar inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning. Har du frågor kring trivselreglerna, eller hur de ska tolkas, är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.