Styrelsen är föreningens beslutande organ, med ansvar för bland annat budget och upphandlingar. Uppdraget som styrelseledamot eller suppleant sker på fritiden. För felanmälan, kontakta föreningens fastighetsförvaltare. Vill du komma i kontakt med styrelsen, skicka ett e-post till: info@grimstaby.se E-post besvaras i den ordning som frågorna kommer in. På vardagar får du normalt svar inom 2 dygn, men det beror naturligtvis på vad din fråga gäller och hur många andra frågor som kommit in.  

Styrelse & Ansvarsområden

BRF Grimstaby har följande styrelse: Nima Khosrow Panah Ordförande Rikard Reineck  Vice Ordförande  Göran Wedebrand Kassör Sussie Burman Ledamot Bo Lövgren Ledamot Elwira Radecka Ledamot  Pritam Babra Ledamot Therese Häggblom Suppleant Sekreterare Monica Patz-Strömstedt och Magnus Sundqvist Valberedning  

Fastigheter, Drift & Underhåll

Michael Ek är föreningens kontaktperson

Försäkringar

Styrelsen som helhet ansvarar för föreningens försäkringar

Hyresgäster

Bo Lövgren är kontaktperson till föreningens hyresgäster. Kenneth är även kontaktperson till Fastighetsägarna gällande hyresförhandlingar

Skolan

Michael Ek ansvarar för kontakterna med skolan

Gästlägenheterna

Styrelsen som helhet ansvarar för föreningens två övernattningslägenheter.

Uthyrningslokaler

Michael Ek ansvarar för föreningens lokalhyresgäster