Styrelsen är föreningens beslutande organ, med ansvar för bland annat budget och upphandlingar. Uppdraget som styrelseledamot eller suppleant sker på fritiden. För felanmälan, kontakta föreningens fastighetsförvaltare. Vill du komma i kontakt med styrelsen, skicka ett e-post till:   info@grimstaby.se E-post besvaras i den ordning som frågorna kommer in. På vardagar får du normalt svar inom 2 dygn, men det beror naturligtvis på vad din fråga gäller och hur många andra frågor som kommit in.


Styrelse & Ansvarsområden

BRF Grimstaby har följande styrelse:

Kenneth Gårdeman Ordförande
Torbjörn Söderlund 
Vice Ordförande
Maria Werelius 
Sekreterare
Göran Wedebrand
Kassör
Sussie Burman 
Ledamot
Jessica Svensson Ledamot
Bo Lövgren Ledamot
Eva Wijk
 Suppleant 

Monica Patz-Strömstedt Och Mattias Lindholm Valberedning


Fastigheter, Drift & Underhåll

Michael Ek är föreningens kontaktperson 

Försäkringar

Styrelsen som helhet ansvarar för föreningens försäkringar

Hyresgäster

Kenneth Gårdeman är kontaktperson till föreningens hyresgäster. Kenneth är även kontaktperson till Fastighetsägarna gällande hyresförhandlingar

Skolan

Michael Ek ansvarar för kontakterna med skolan

Gästlägenheterna

Styrelsen som helhet ansvarar för föreningens två övernattningslägenheter.

Uthyrningslokaler

Michael Ek ansvarar för föreningens lokalhyresgäster