Styrelsen är föreningens beslutande organ, med ansvar för bland annat budget och upphandlingar. Uppdraget som styrelseledamot eller suppleant sker på fritiden. För felanmälan, kontakta föreningens fastighetsförvaltare. Vill du komma i kontakt med styrelsen, skicka ett e-post till:   info@grimstaby.se E-post besvaras i den ordning som frågorna kommer in. På vardagar får du normalt svar inom 2 dygn, men det beror naturligtvis på vad din fråga gäller och hur många andra frågor som kommit in.


Styrelse & Ansvarsområden

BRF Grimstaby har följande styrelse:

Kenneth Gårdeman Ordförande
Rikard Reineck 
Vice Ordförande 
Göran Wedebrand
Kassör
Sussie Burman 
Ledamot
Bo Lövgren 
Ledamot
Elwira Radecka 
Ledamot 
Nima Khosrow-Panah 
Ledamot
Johanna Lundgren 
Suppleant Sekreterare
Maria L Badani
Suppleant 

Monica Patz-Strömstedt, Mattias Lindholm och Apo Stjärnborg Valberedning


Fastigheter, Drift & Underhåll

Michael Ek är föreningens kontaktperson 

Försäkringar

Styrelsen som helhet ansvarar för föreningens försäkringar

Hyresgäster

Kenneth Gårdeman är kontaktperson till föreningens hyresgäster. Kenneth är även kontaktperson till Fastighetsägarna gällande hyresförhandlingar

Skolan

Michael Ek ansvarar för kontakterna med skolan

Gästlägenheterna

Styrelsen som helhet ansvarar för föreningens två övernattningslägenheter.

Uthyrningslokaler

Michael Ek ansvarar för föreningens lokalhyresgäster