Vid överlåtelse av bostadsrätt, ställs följande krav på en säljande medlem i BRF Grimstaby:

Ansvarig kontaktperson i styrelsen informeras från den mäklarfirma som medlemmen har valt. Kontaktperson för BRF bibehåller kontakten med mäklaren och informerar om var överlåtelseavtal och ansökan av godkännande av medlemskap ska skickas efter avslutad budgivning.

Från och med våren 2017 genomför föreningen en överlåtelsetillsyn på bostaden för att säkerställa boendets skick. Detta för att se om felaktiga installationer finns eller om arbeten inte utförts på ett fackmannamässigt sätt. Om det i detta skede uppmärksammas problem kommer styrelsen att inkräva eventuellt saknade arbetsintyg eller upprätta tilläggskontrakt för köparen att vara medveten om.

BRFs ekonomiförvaltare tar sedan in kreditupplysning på köpare. BRFs kontaktperson kontaktar köpare för eventuella frågor och informerar köparen om BRFs webbplats, kontaktpersoner, parkering och allmän info om området. Överlåtelse och medlemskap skickas sedan till föreningens ekonomiförvaltaren ABJ för registrering och därefter till BRF styrelse för godkännande av in/utträde för nya och gamla medlemmar.Medlemskapet godkänns vid nästkommande styrelsemöte. BRFs kontaktperson och ordförande undertecknar godkänt medlemskap och faxar eller mailar detta till mäklaren. I de fall något hinder för godkännande föreligger kontaktas berörda parter.