Avisering från BMO** Under vecka 26, 27 och 25 kommer vi att renovera ett fåtal fönster […]
**Avisering från BMO** Under vecka 23,24,25 kommer vi att renovera fönster på Gård 6 och 5. […]
Tyvärr har vi senaste veckan fått några avvikelserapporter från Kommunen gällande osorterat/felsorterade sopor. Detta har medfört […]
” Att det blev längre än förväntat beror på att längans avlopp ansluter på huskroppen nedanför. […]
Under vecka 18-19 kommer vi att renovera fönster på Gård 9. Det innebär att vi kommer […]
Efter att Eon varit i området och gjort mätarbyten i elskåpen, har man konstaterat att flera […]
Den 14/3 samt den 15/3 kommer vi att ha en genomgång av fönster på gård 6,7,8,9,10. […]
Vecka 11 från och med 11/3 kommer BMO att ha en genomgång av fönster på gård […]