Parkering och gästparkering

Parkeringsförbud gäller inne i hela Grimstaby, endast i- och urlastning i 10 minuter.

Om du ser någon parkera i området, så kan du ringa Servisec på telefonnummer 08-522 224 07. Överträdelse av parkeringsförbudet leder till att ägaren till bilen får böter.

Ange att det gäller Grimstaby Upplands Väsby, vilken väg och registreringsnummer på felparkerad bil.

Detta kan du även göra om någon parkerat på din P-plats och då kan du även få en kontrolluppgift så du kan stå på besöksparkering tills bilen blivit flyttad.

Däremot får hantverkare anlitade av föreningen stå i området tillfälligt vid arbete men de har då också ett särskilt P-tillstånd.


Det finns gästparkeringar på följande ställen:

  • Nedre delen av parkeringen vid Vintervägen
  • Övre delen vid Folktandvården (endast efter 18.00 till 07.30 och helger)
  • På Höstvägen vid Breddenskolan
  • Parkeringen vid pizzerian på Sommarvägen

Första 2 tim är gratis genom Easypark eller p-skiva, därefter 5 kr/tim eller 80 kr/dygn. Vill du betala genom appen Easypark så ska du använda områdeskod 24008.


Föreningen har 47 carportar längs med Breddenvägen, 12 garage placerade vid Grimsta/Slånbärsvägen, 27 P-platser med elstolpe längst ner vid Vintervägen och 3 stycken som är placerade vid Sommarvägen. Utöver detta finns det även 215 vanliga p-platser placerade längs med Nordanvägen, Grimsta/Slånbärsvägen och Sommarvägen.

Till garage/carport och P-platser med elstolpe är det för närvarande kö. När det är din tur i kön kontaktar föreningens ekonomiförvaltare dig om detta, och du får meddelande om hyresavtal och ny debitering. Om du tackar ja, får du nycklar och tillgång till platsen enligt hyresplatsavtalet.

Om du har frågor eller vill anmäla dig till kön, kontakta föreningens ekonomiförvaltare ABJ Boförvaltning AB på info@abjbo.se

Kontakta ABJ Boförvaltning på info@abjbo.se