Hyresgäst

För dig som hyr lägenhet av BRF Grimstaby som fastighetsägare gäller samma hyresavtal med villkor om rättigheter och skyldigheter som när du hyrde din lägenhet av Väsbyhem och gällande hyreslag. Alla villkor framgår i ditt hyreskontrakt.

Styrelsen representerar fastighetsägaren BRF Grimstaby.

Ändringsarbeten i lägenhet, förråd eller i övrigt vad som tillhör lägenheten, får utöver vad som framgår av kontraktet och hyreslagen ej ske utan fastighetsägarens skriftliga tillstånd.

Om du får något fel i lägenheten, kontakta fastighetsförvaltaren och gör en felanmälan. Tala om vid felanmälan att det gäller Grimstaby.