Styrelsen beslutade att avgiften för 2022 kommer att höjas med 1%. Detta gäller from 2022-01-01.