Tyvärr har vi senaste veckan fått några avvikelserapporter från Kommunen gällande osorterat/felsorterade sopor. Detta har medfört […]