Vi vill beklaga för den försening som har uppstått gällande installation av laddboxar. Vår förhoppning var att installationen skulle ha färdigställts under hösten, något som tyvärr inte lyckades.

Anledningen till förseningen är brist på elkablar i Europa i kombination med många sjukskrivna hos entreprenören som skulle utfört elinstallationen. Denna installation som omfattar dragning av nytt kablage och montering av kopplingsdosor skall möjliggöra att koppla in laddboxar till de som önskar men samtidigt behålla de gamla motorvärmaruttagen för de som i nuläget inte vill ha någon laddmöjlighet.

Själva laddboxarna finns däremot reserverade och väntar på att sättas upp så snart nya kablarna är på plats.

Gällande den avgift som ABJ börjat ta ut så kommer den självklart krediteras för alla de månader som boxarna inte varit i drift.

Vi kan tyvärr inte säga ett datum då laddboxarna skall vara driftsatta mer än att vi gör vad vi kan för att det skall ske så fort som möjligt.

Med Vänliga Hälsningar,

Styrelsen

Categories:

Tags:

Comments are closed