I måndags påbörjades arbetet med att installera laddboxarna på Vintervägens parkering. Den information vi hade fått […]
Vi vill beklaga för den försening som har uppstått gällande installation av laddboxar. Vår förhoppning var […]
Väktare under nyårsafton kan nås på telefon 073-234 92 27
Styrelsen beslutade att avgiften för 2022 kommer att höjas med 1%. Detta gäller from 2022-01-01.