Nu på måndag 29:e augusti kommer DN Bygg påbörja renovering av staketen på gård 8 & […]
Staketrenoveringen kommer fortsätta och i år är det dags för gård 8 och 10. Preliminärt kommer […]
I måndags påbörjades arbetet med att installera laddboxarna på Vintervägens parkering. Den information vi hade fått […]
Vi vill beklaga för den försening som har uppstått gällande installation av laddboxar. Vår förhoppning var […]
Väktare under nyårsafton kan nås på telefon 073-234 92 27
Styrelsen beslutade att avgiften för 2022 kommer att höjas med 1%. Detta gäller from 2022-01-01.