Avisering från BMO** Under vecka 26, 27 och 25 kommer vi att renovera ett fåtal fönster […]
**Avisering från BMO** Under vecka 23,24,25 kommer vi att renovera fönster på Gård 6 och 5. […]
Tyvärr har vi senaste veckan fått några avvikelserapporter från Kommunen gällande osorterat/felsorterade sopor. Detta har medfört […]
” Att det blev längre än förväntat beror på att längans avlopp ansluter på huskroppen nedanför. […]
Under vecka 18-19 kommer vi att renovera fönster på Gård 9. Det innebär att vi kommer […]