” Att det blev längre än förväntat beror på att längans avlopp ansluter på huskroppen nedanför. […]