” Att det blev längre än förväntat beror på att längans avlopp ansluter på huskroppen nedanför.

Detta innebär att vattnet annars hade behövt stängas igen när kommande länga utförs.

Nu utförs dessa parallellt istället och kopplas på samtidigt.

Utöver detta så har vissa moment tagit något längre tid än förväntat och påverkat tidsplanen negativt.

Gård 6 ser ut enligt följande:

VV71-77 – Onsdag V19-Fredag V22

VV68-70 – Måndag V20-Fredag V22

VV60-67 – Måndag V22-Torsdag V25.

(Denna kanske blir klar i V24, men denna huskropp har många komplexa installationer och moment som kan påverka tidsplanen)”

Categories:

Tags:

Comments are closed