**Avisering från BMO**

Under vecka 23,24,25 kommer vi att renovera fönster på Gård 6 och 5. Det innebär att vi kommer vara inne på berördas tomter samt att klättra på taken för att komma åt takkupefönster.
Arbetena kommer att utföras mellan 07.30 –  16.00.
Vi  hoppas på förståelse för detta

Hälsningar

Styrelsen

Categories:

Tags:

Comments are closed