Avisering från BMO**

Under vecka 26, 27 och 25 kommer vi att renovera ett fåtal fönster på Gård 3 och 4 ( gäller endast fönster som fått nedslag vid fönsterkontroll).

Det innebär att vi kommer vara inne på berördas tomter samt att klättra på taken för att komma åt takkupefönster.
Arbetena kommer att utföras mellan 07.30 –  16.00.
Vi  hoppas på förståelse för detta

Hälsningar

Styrelsen

Categories:

Tags:

Comments are closed